Tillbehör

Removex AB tillverkar även tillbehör till axialfläktar såsom:

  • Ljuddämpare
  • Diffusorer
  • Inloppskonor
  • Kundanpassade konor och böjar
  • Spjäll
Naturligtvis säljer vi även startutrusting såsom frekvensomriktare.

Ljuddämpare

Removex ljuddämpare finns i två olika utföranden, med eller utan centrumkropp. Ljuddämpare reducerar kraftigt ljuden från fläkten och vi rekommenderar att man monterar en ljuddämpare både på tryck- och sugsidan av fläkten.

Inloppskonor

För bästa insugningsförmåga är inloppskonorna avgörande, eftersom designen är optimerad för att höja verkningsgraden på fläkten. Av säkerhetsskäl är beröringsskydd mycket viktigt för att förhinda att någon/något ska kunna sugas in i fläkten. 

Spjäll

Spjällen tillverkas i ett antal olika utföranden, beroende på vad ert behov av luftstyrning är.

Dukadapter

För att kunna ansluta ventilationsduken till fläkten behövs en dukadapter som ventilationsduken monteras på. Dessa tillverkas enligt diametern på fläkten och ventilationsduken.

Kundanpassade diffusorer och böjar

När ni behöver specialdesignade diffusorer och böjar för att ansluta fläktarna mot ventilationsschakt hjälper vi er med det. I vår konstruktionavdelning ritas ett förslag till er.

Startmetoder

Ni kan starta fläktarna antingen med

  • Direktstart
  • YD-start (mjukstart)
  • Frekvensomriktare - Med frekvensomriktare kan ni spara mycket eftersom man då kan styra fläktens hastighet efter ert aktuella luftbehov. Vi säljer frekvensomriktare av märkena Vacon och ABB.